اطفال

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

 فلوراید تراپی عموماً استفاده از فلوراید به دو صورت بوده یا بوسیله پرسنل دندانپزشکی یا بیمار و والدین وی . ابتدا دندانها کاملاً تمیز شده سپس ژل بطور مستقیم بر روی دندانها قرار گرفته و توصیه میشود بیمار تا نیم ساعت چیزی...