دندانپزشکی زیبایی

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

 آیا تا بحال با یک فرد جذاب و خنده رو برخورد داشته اید؟  چه چیزی از صورت او به یاد دارید؟  آیا تا بحال فکر کرده اید که چه چیز باعث می شود که یک فرد گرم و جذاب باشد وفرد دیگری سرد و ‏بی روح؟  درست است تنها تفاوت در لبخند گرم و...

 

رؤیای همیشگی

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

جایگزین کردن دندان های از دست رفته تمایلی همیشگی و تاریخی برای انسان بوده و هست. این خواسته از دیرباز وجود داشته و انواع و اقسام درمان های پروتز یعنی ساخت انواع دندان های مصنوعی برای برطرف کردن این خواسته ایجاد شده اند....